JSF File

JSF là Executable Files - 1Java Script Command File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.JSF File Extension

   
File name JSF File
File Type 1Java Script Command File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (27 Bình chọn)

File .JSF là file gì?

JSF là Executable Files - 1Java Script Command File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin JSF là một tập lệnh script tạo ra bởi Fireworks, một ứng dụng biên tập đồ họa. Nó chứa các lệnh mã JavaScript mà thực hiện hành động nào đó trong Fireworks, chẳng hạn như chuyển đổi một màu sắc hình dạng sang màu xám hoặc thay đổi kích thước một hình dạng.

What is a JSF file?

A JSF file is a script command file created by Fireworks, a graphics editor application. It contains JavaScript code commands that perform certain actions in Fireworks, such as converting a shape color to gray or resizing a shape.

Phần mềm mở file .JSF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSF do filegi.com tổng hợp.

  • Fireworks
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Acrobat
  • JXAttachViewer
  • Adobe Fireworks
  • Adobe Fireworks

Chuyển đổi file .JSF

           

File .JSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *