JSF File

? Cách mở file .JSF? Những phần mềm mở file .JSF và sửa file lỗi. Convert N/A JSF file sang định dạng khác.

.JSF File Extension

   
File name JSF File
File Type 1Java Script Command File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (27 Bình chọn)

File .JSF là file gì?

JSF là Executable Files - 1Java Script Command File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin JSF là một tập lệnh script tạo ra bởi Fireworks, một ứng dụng biên tập đồ họa. Nó chứa các lệnh mã JavaScript mà thực hiện hành động nào đó trong Fireworks, chẳng hạn như chuyển đổi một màu sắc hình dạng sang màu xám hoặc thay đổi kích thước một hình dạng.

What is a JSF file?

A JSF file is a script command file created by Fireworks, a graphics editor application. It contains JavaScript code commands that perform certain actions in Fireworks, such as converting a shape color to gray or resizing a shape.

Cách mở .JSF file

Để mở file .JSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSF do người dùng đóng góp.

  • Fireworks
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Acrobat
  • JXAttachViewer
  • Adobe Fireworks
  • Adobe Fireworks

Chuyển đổi file .JSF

File .JSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *