JSFL File

? Cách mở file .JSFL? Những phần mềm mở file .JSFL và sửa file lỗi. Convert Text JSFL file sang định dạng khác.

.JSFL File Extension

   
File name JSFL File
File Type Animate JSFL Script File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .JSFL là file gì?

JSFL là Developer Files - Animate JSFL Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Script viết bằng Flash JavaScript (JSFL), một API mở rộng thường xuyên hoạt Javascript để bao gồm Flash Document Object Model (DOM); chứa mã chương trình JFSL viết bằng một định dạng văn bản đơn giản.

What is a JSFL file?

Script written in Flash JavaScript (JSFL), an API that extends regular JavaScript to include the Flash Document Object Model (DOM); contains JFSL program code written in a plain text format.

Cách mở .JSFL file

Để mở file .JSFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSFL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Animate CC 2019
  • Macromedia Flash
  • Macromedia Flash
  • Adobe Flash CC
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Animate CC
  • Adobe Animate CC

Chuyển đổi file .JSFL

File .JSFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *