JSX File

? Cách mở file .JSX? Những phần mềm mở file .JSX và sửa file lỗi. Convert N/A JSX file sang định dạng khác.

.JSX File Extension

   
File name JSX File
File Type ExtendScript Script File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (16 Bình chọn)

File .JSX là file gì?

JSX là Executable Files - ExtendScript Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Script viết bằng ngôn ngữ ExtendScript, một mở rộng của ngôn ngữ JavaScript; sử dụng cho các văn bản plug-in cho Adobe Creative Suite (CS) ứng dụng; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng ExtendScript Toolkit bao gồm Adobe Utilities.

What is a JSX file?

Script written in the ExtendScript language, an extension to the JavaScript language; used for writing plug-ins for Adobe Creative Suite (CS) applications; may be created using the ExtendScript Toolkit included with Adobe Utilities.

Cách mở .JSX file

Để mở file .JSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSX do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe ExtendScript Toolkit
  • Adobe ExtendScript Toolkit
  • Brackets
  • Adobe ExtendScript Toolkit

Chuyển đổi file .JSX

File .JSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *