JSXINC File

? Cách mở file .JSXINC? Những phần mềm mở file .JSXINC và sửa file lỗi. Convert Text JSXINC file sang định dạng khác.

.JSXINC File Extension

   
File name JSXINC File
File Type ExtendScript Included Script File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JSXINC là file gì?

JSXINC là Developer Files - ExtendScript Included Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Script viết bằng ExtendScript, một phiên bản mở rộng của JavaScript được sử dụng bởi phần mềm Adobe Creative Suite (CS) ứng dụng; chứa các biến và hàm được sử dụng như thư viện cho một phần mở rộng CS; sử dụng để lưu trữ các chức năng có thể được bao gồm trong file .JSX khác sử dụng câu lệnh #include.

What is a JSXINC file?

Script written in ExtendScript, an extended version of JavaScript used by Adobe Creative Suite (CS) applications; contains variables and functions that are used as libraries for a CS extension; used for storing functions that can be included within other .JSX files using the #include directive.

Cách mở .JSXINC file

Để mở file .JSXINC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSXINC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSXINC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSXINC do người dùng đóng góp.

  • Adobe ExtendScript Toolkit

Chuyển đổi file .JSXINC

File .JSXINC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *