JT File

? Cách mở file .JT? Những phần mềm mở file .JT và sửa file lỗi. Convert N/A JT file sang định dạng khác.

.JT File Extension

   
File name JT File
File Type JT Open CAD File
Nhà phát triển Siemens PLM Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .JT là file gì?

JT là CAD Files - JT Open CAD File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Siemens PLM Software.

định dạng mô hình 3D nhẹ được phát triển bởi Siemens PLM Software; thiết kế như một mở, hiệu suất cao, nhỏ gọn dạng lưu trữ liên tục, đối với dữ liệu sản phẩm; sử dụng để hiển thị sản phẩm, cộng tác và chia sẻ dữ liệu CAD.

What is a JT file?

Lightweight 3D model format developed by Siemens PLM Software; designed as an open, high-performance, compact, persistent storage format for product data; used for product visualization, collaboration, and CAD data sharing.

Cách mở .JT file

Để mở file .JT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JT do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Siemens PLM NX
  • Siemens PLM NX
  • Siemens PLM Solid Edge
  • Dassault Systemes CATIA
  • Parametric Technology Creo
  • Parametric Technology Creo

Chuyển đổi file .JT

File .JT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *