JTBACKUP File

? Cách mở file .JTBACKUP? Những phần mềm mở file .JTBACKUP và sửa file lỗi. Convert N/A JTBACKUP file sang định dạng khác.

.JTBACKUP File Extension

   
File name JTBACKUP File
File Type Just Type Backup File
Nhà phát triển Shubham Kedia
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JTBACKUP là file gì?

JTBACKUP là Data Files - Just Type Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Shubham Kedia.

Tập tin được tạo ra bởi Just Type, một ứng dụng iOS sử dụng để lưu trữ các ghi chú cá nhân; lưu một bản sao lưu các ghi chú của người dùng đã lựa chọn và có thể được phục hồi để đưa các ghi chú lại nếu bị mất.

What is a JTBACKUP file?

File created by Just Type, an iOS app used for storing personal notes; saves a backup copy of notes the user has selected and can be restored to put the notes back if they are lost.

Cách mở .JTBACKUP file

Để mở file .JTBACKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTBACKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTBACKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTBACKUP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .JTBACKUP

File .JTBACKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *