JTD File

? Cách mở file .JTD? Những phần mềm mở file .JTD và sửa file lỗi. Convert N/A JTD file sang định dạng khác.

.JTD File Extension

   
File name JTD File
File Type JustSystems Ichitaro Document
Nhà phát triển JustSystems
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .JTD là file gì?

JTD là Text Files - JustSystems Ichitaro Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JustSystems.

tập tin Một JTD là một tài liệu được tạo ra bởi JustSystems Ichitaro, một bộ xử lý từ Nhật Bản. Nó có thể chứa văn bản định dạng, hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, và định dạng trang. file JTD được sử dụng để tạo ra một loạt các văn bản bao gồm chữ cái, sơ yếu lý lịch, tiểu luận, và lời mời.

What is a JTD file?

A JTD file is a document created by JustSystems Ichitaro, a Japanese word processor. It may contain formatted text, images, tables, charts, graphs, and page formatting. JTD files are used to create a variety of documents including letters, resumes, essays, and invitations.

Cách mở .JTD file

Để mở file .JTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTD do người dùng đóng góp.

  • JustSystems Ichitaro
  • StarSuite Writer
  • StarSuite Writer
  • WindowsR Internet Explorer
  • word
  • Kingsoft Office
  • Kingsoft Office

Chuyển đổi file .JTD

File .JTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *