JTF File

? Cách mở file .JTF? Những phần mềm mở file .JTF và sửa file lỗi. Convert N/A JTF file sang định dạng khác.

.JTF File Extension

   
File name JTF File
File Type JPEG Tagged Interchange Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .JTF là file gì?

JTF là Raster Image Files - JPEG Tagged Interchange Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file ảnh dựa trên định dạng .TIFF được nén sử dụng nén .JPEG; cũng có thể bao gồm các thẻ JPEG, chẳng hạn như thông tin EXIF ​​và siêu dữ liệu khác được hỗ trợ bởi các định dạng JPEG.

What is a JTF file?

Image file based on the .TIFF format that is compressed using .JPEG compression; may also include JPEG tags, such as EXIF information and other metadata supported by the JPEG format.

Cách mở .JTF file

Để mở file .JTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTF do người dùng đóng góp.

  • HiJaak Professional
  • PhotoPhilia
  • PhotoPhilia
  • Media Player Classic
  • Procomm Plus Image Viewer
  • JPA Designer
  • JPA Designer

Chuyển đổi file .JTF

File .JTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *