JTP File

? Cách mở file .JTP? Những phần mềm mở file .JTP và sửa file lỗi. Convert Binary JTP file sang định dạng khác.

.JTP File Extension

   
File name JTP File
File Type Windows Journal Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .JTP là file gì?

JTP là Page Layout Files - Windows Journal Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Mẫu tạo ra bởi Windows Journal, một chương trình được sử dụng để ghi chú trên máy tính bảng; chứa văn bản mặc định, hình ảnh, và các thiết lập bố trí trang; sử dụng để tạo ra các trang ghi chú (file .JNT) với giao diện tương tự và cảm nhận, chẳng hạn như để làm danh sách hoặc chương trình nghị sự.

What is a JTP file?

Template created by Windows Journal, a program used for note-taking on tablet PCs; contains default text, images, and page layout settings; used to create notes pages (.JNT files) with the same look and feel, such as to-do lists or agendas.

Cách mở .JTP file

Để mở file .JTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Journal Viewer
  • Microsoft Windows Journal
  • Microsoft Windows Journal
  • Windows Journal
  • EuroCUT Professional
  • JetForm Filler Pro
  • JetForm Filler Pro

Chuyển đổi file .JTP

File .JTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *