JTS File

? Cách mở file .JTS? Những phần mềm mở file .JTS và sửa file lỗi. Convert Binary JTS file sang định dạng khác.

.JTS File Extension

   
File name JTS File
File Type Cyberlink AVCHD Video File
Nhà phát triển Cyberlink
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .JTS là file gì?

JTS là Video Files - Cyberlink AVCHD Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cyberlink.

tập tin video độ nét cao tải về từ một máy quay phim JVC HD và chỉnh sửa với phần mềm video-chỉnh sửa Cyberlink; chứa dữ liệu video được lưu trữ trong một định dạng AVCHD MPEG-4; dùng để bảo quản video độ nét cao từ máy quay.

What is a JTS file?

High-definition video file downloaded from a JVC HD camcorder and edited with Cyberlink video-editing software; contains video data stored in an MPEG-4 AVCHD format; used to preserve high-definition video from the camcorder.

Cách mở .JTS file

Để mở file .JTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTS do người dùng đóng góp.

  • CyberLink PowerDirector 15 Ultra
  • CyberLink PowerProducer 6
  • CyberLink PowerProducer 6
  • Televisa

Chuyển đổi file .JTS

File .JTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *