JTX File

? Cách mở file .JTX? Những phần mềm mở file .JTX và sửa file lỗi. Convert Text JTX file sang định dạng khác.

.JTX File Extension

   
File name JTX File
File Type 1Jrju Text File
Nhà phát triển Jrju
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JTX là file gì?

JTX là Page Layout Files - 1Jrju Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jrju.

tập tin văn bản được viết bằng cách sử dụng định dạng đánh dấu JTX, được sử dụng để xác định nội dung của một máy tính xách tay HTML; chứa một bảng hoặc nội dung và dữ liệu trang tính xách tay; cho phép Jrju để xây dựng một máy tính xách tay thứ bậc với tham khảo chéo và liên kết HTML.

What is a JTX file?

Text file written using the JTX markup format, which is used for specifying the content of an HTML notebook; contains a table or contents and notebook page data; allows Jrju to build a hierarchical notebook with cross-references and HTML links.

Cách mở .JTX file

Để mở file .JTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JTX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JTX

File .JTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *