JUDE File

? Cách mở file .JUDE? Những phần mềm mở file .JUDE và sửa file lỗi. Convert N/A JUDE file sang định dạng khác.

.JUDE File Extension

   
File name JUDE File
File Type JUDE Project File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .JUDE là file gì?

JUDE là Data Files - JUDE Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dự án tạo ra với JUDE (Java và Môi trường phát triển UML); kết hợp phát triển phần mềm UML với Mind Map chức năng; có thể chuyển đổi một Mind Map để một Usecase hoặc một sơ đồ lớp bằng cách kéo và thả các đối tượng.

What is a JUDE file?

Project created with JUDE (Java and UML Development Environment); combines UML software development with Mind Map functionality; can convert a Mind Map to a UseCase or a Class Diagram by dragging and dropping objects.

Cách mở .JUDE file

Để mở file .JUDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JUDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JUDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JUDE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • astah* community
  • astah* community
  • astah* professional
  • astah community
  • Astah Professional
  • Astah Professional

Chuyển đổi file .JUDE

File .JUDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *