JUK File

? Cách mở file .JUK? Những phần mềm mở file .JUK và sửa file lỗi. Convert Text JUK file sang định dạng khác.

.JUK File Extension

   
File name JUK File
File Type Juka Source Code File
Nhà phát triển Juka
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .JUK là file gì?

JUK là Developer Files - Juka Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Juka.

tập tin Một Juk là một tập tin văn bản trong Juka, mà là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho nền tảng tạo mẫu nhanh. Nó chứa mã nguồn Juka có thể được biên dịch thành mã NET trung gian cho các nền tảng máy tính để bàn hoặc biên dịch vào một ứng dụng di động bản địa.

What is a JUK file?

A JUK file is a file written in Juka, which is a programming language designed for cross-platform rapid prototyping. It contains Juka source code that can be compiled into intermediate .NET code for desktop platforms or compiled into a native mobile app.

Cách mở .JUK file

Để mở file .JUK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JUK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JUK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JUK do người dùng đóng góp.

  • Juka

Chuyển đổi file .JUK

File .JUK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *