K26 File

? Cách mở file .K26? Những phần mềm mở file .K26 và sửa file lỗi. Convert N/A K26 file sang định dạng khác.

.K26 File Extension

   
File name K26 File
File Type Kurzweil K2600 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .K26 là file gì?

K26 là Audio Files - Kurzweil K2600 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng file sử dụng để lưu dữ liệu từ một tổng hợp Kurzweil K2600 vào đĩa mềm; giống như định dạng .KRZ sử dụng bởi các K2000, nhưng lưu bởi K2600

What is a K26 file?

File format used for saving data from a Kurzweil K2600 synthesizer to a floppy disk; same as the .KRZ format used by the K2000, but saved by the K2600

Cách mở .K26 file

Để mở file .K26 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .K26 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .K26

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .K26 do người dùng đóng góp.

  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TRANSLATOR

Chuyển đổi file .K26

File .K26 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *