KAL File

? Cách mở file .KAL? Những phần mềm mở file .KAL và sửa file lỗi. Convert N/A KAL file sang định dạng khác.

.KAL File Extension

   
File name KAL File
File Type Kratos Vision Data File
Nhà phát triển Kratos Analytical
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .KAL là file gì?

KAL là Data Files - Kratos Vision Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kratos Analytical.

tập tin Một KAL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Kratos Vision, một chương trình phần mềm sử dụng để phân tích X-quang điện tử tia quang phổ (XPS) dữ liệu. Nó chứa dữ liệu từ nhiều quang phổ (phổ) ghi lại bằng các công cụ phân tích Kratos. KAL còn cả các file lưu trữ thông tin về bối cảnh của cuộc thí nghiệm để nó có thể được sao chép.

What is a KAL file?

A KAL file is a data file created by Kratos Vision, a software program used to analyze X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) data. It contains data from multiple spectrums (spectra) recorded by Kratos Analytical instruments. KAL files also store information about the context of the experiment so that it can be reproduced.

Cách mở .KAL file

Để mở file .KAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KAL do người dùng đóng góp.

  • CasaXPS
  • SF
  • SF
  • KaleidaGraph
  • Kalaha

Chuyển đổi file .KAL

File .KAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *