KCB File

? Cách mở file .KCB? Những phần mềm mở file .KCB và sửa file lỗi. Convert N/A KCB file sang định dạng khác.

.KCB File Extension

   
File name KCB File
File Type Kindle Create Book File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .KCB là file gì?

KCB là Settings Files - Kindle Create Book File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Amazon.

tập tin Một KCB là tệp dự án tạo ra bởi Amazon Kindle Tạo, một chương trình dùng để tạo ra sách chất lượng chuyên nghiệp được công bố trên các cửa hàng Kindle. Nó chứa thông tin về một cuốn sách, trong đó bao gồm các nội dung cuốn sách, mục lục, và thông tin sách định dạng. file KCB được sử dụng để định dạng sách được công bố trên các cửa hàng Kindle thông qua nền tảng Kindle xuất bản trực tiếp.

What is a KCB file?

A KCB file is a project file created by Amazon Kindle Create, a program used to create professional-quality books to be published on the Kindle store. It contains information about a book, which includes the book content, table of contents, and book formatting information. KCB files are used to format books to be published on the Kindle store through the Kindle Direct Publishing platform.

Cách mở .KCB file

Để mở file .KCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KCB do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle Create

Chuyển đổi file .KCB

File .KCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *