KCL File

? Cách mở file .KCL? Những phần mềm mở file .KCL và sửa file lỗi. Convert Binary KCL file sang định dạng khác.

.KCL File Extension

   
File name KCL File
File Type NIntendo Collision File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .KCL là file gì?

KCL là Game Files - NIntendo Collision File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một KCL là một tập tin trò chơi được sử dụng bởi nhiều Nintendo DS và Wii trò chơi, chẳng hạn như Mario Kart. Nó chứa dữ liệu va chạm mà điều khiển cách các nhân vật trong một tương tác trò chơi với môi trường.

What is a KCL file?

A KCL file is a game file used by various Nintendo DS and Wii games, such as Mario Kart. It contains collision data that controls how characters in a game interact with the environment.

Cách mở .KCL file

Để mở file .KCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KCL do người dùng đóng góp.

  • Wiimms SZS Tools
  • MKDS Course Modifier
  • MKDS Course Modifier
  • CTools
  • SZS Modifier
  • DACCS-PC KC/Win95
  • DACCS-PC KC/Win95

Chuyển đổi file .KCL

File .KCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *