KCT File

? Cách mở file .KCT? Những phần mềm mở file .KCT và sửa file lỗi. Convert N/A KCT file sang định dạng khác.

.KCT File Extension

   
File name KCT File
File Type Keyman Developer Customization Source File
Nhà phát triển Tavultesoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KCT là file gì?

KCT là Developer Files - Keyman Developer Customization Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tavultesoft.

tập tin Một KCT là một tập tin nguồn được tạo ra bởi nhà phát triển Keyman, một chương trình dùng để tạo, chỉnh sửa và phân phối bàn phím kỹ thuật số cho bất kỳ loại ngôn ngữ. Nó chứa thông tin về giao diện người dùng của một bàn phím tùy chỉnh, bao gồm văn bản, cửa sổ cấu hình, và màn hình chào mừng.

What is a KCT file?

A KCT file is a source file created by Keyman Developer, a program used to create, edit, and distribute digital keyboards for any type of language. It contains information about the user interface of a custom keyboard, which includes text, configuration windows, and welcome screens.

Cách mở .KCT file

Để mở file .KCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KCT do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman Developer

Chuyển đổi file .KCT

File .KCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *