KDB File

? Cách mở file .KDB? Những phần mềm mở file .KDB và sửa file lỗi. Convert N/A KDB file sang định dạng khác.

.KDB File Extension

   
File name KDB File
File Type Keypass Database File
Nhà phát triển KeePass Password Safe
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .KDB là file gì?

KDB là Database Files - Keypass Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KeePass Password Safe.

Cơ sở dữ liệu mật khẩu được sử dụng bởi KeePass Password Safe, miễn phí, mã nguồn mở chương trình quản lý mật khẩu; cửa hàng mật khẩu người dùng cho một loạt các thông tin đăng nhập, chẳng hạn như đăng nhập mạng, e-mail, FTP, các trang web, vv; mật khẩu trong cơ sở dữ liệu có thể được sắp xếp thành các nhóm để tổ chức thêm.

What is a KDB file?

Database of passwords used by KeePass Password Safe, a free, open-source password management program; stores user passwords for a variety of logins, such as network logon, e-mail, FTP, websites, etc; passwords within the database can be sorted into groups for further organization.

Cách mở .KDB file

Để mở file .KDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDB do người dùng đóng góp.

  • KeePassX
  • KeePass Password Safe
  • KeePass Password Safe
  • Any Video Converter Free
  • Kudo Catalog Reader
  • ALFA plus
  • ALFA plus

Chuyển đổi file .KDB

File .KDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *