KEB File

? Cách mở file .KEB? Những phần mềm mở file .KEB và sửa file lỗi. Convert Binary KEB file sang định dạng khác.

.KEB File Extension

   
File name KEB File
File Type Kaspersky Virus Bases File
Nhà phát triển Kaspersky Labs
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KEB là file gì?

KEB là Data Files - Kaspersky Virus Bases File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kaspersky Labs.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm Kaspersky chống virus; lưu trữ thông tin giúp các phần mềm phát hiện phần mềm độc hại như virus và Trojan; có thể được tìm thấy trong Kaspersky Lab AVP12 Căn cứ thư mục cài đặt.

What is a KEB file?

Data file used by Kaspersky antivirus software; stores information that helps the software detect malware such as viruses and Trojans; can be found in the Kaspersky LabAVP12Bases installation directory.

Cách mở .KEB file

Để mở file .KEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TEA308 Mainte Console Application
  • TEA308 Mainte Console Application
  • Koobe Viewer

Chuyển đổi file .KEB

File .KEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *