KELGFILE File

KELGFILE là Data Files - Best Free Keylogger Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi bestXsoftware.

.KELGFILE File Extension

   
File name KELGFILE File
File Type Best Free Keylogger Log File
Nhà phát triển bestXsoftware
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .KELGFILE là file gì?

KELGFILE là Data Files - Best Free Keylogger Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi bestXsoftware.

Một KELGFILE là một file log được tạo ra bởi miễn phí tốt nhất Keylogger, một tiện ích dùng để theo dõi người dùng làm gì trên máy tính. Nó có thể chứa hồ sơ tổ hợp phím, hoạt động Internet, ảnh chụp màn hình bị bắt, hoạt động vào clipboard, tin nhắn chat, mật khẩu nhập vào, các ứng dụng mở ra, và ngày & thời gian. file KELGFILE được sử dụng để gửi báo cáo cho quản trị viên của các hoạt động trên máy tính đang được theo dõi.

What is a KELGFILE file?

A KELGFILE is a log file created by Best Free Keylogger, a utility used to monitor what users do on a computer. It may contain keystroke records, Internet activity, captured screenshots, clipboard activity, chat messages, entered passwords, applications opened, and dates & times. KELGFILE files are used to send reports to the administrator of the activity on the computer being monitored.

Phần mềm mở file .KELGFILE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KELGFILE do filegi.com tổng hợp.

  • bestXsoftware Best Free Keylogger

Chuyển đổi file .KELGFILE

           

File .KELGFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *