KES File

? Cách mở file .KES? Những phần mềm mở file .KES và sửa file lỗi. Convert Binary KES file sang định dạng khác.

.KES File Extension

   
File name KES File
File Type Kurzweil 3000 Document
Nhà phát triển Kurzweil Educational Systems
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .KES là file gì?

KES là Text Files - Kurzweil 3000 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kurzweil Educational Systems.

Tài liệu được tạo ra bởi Kurzweil 3000, một ứng dụng hỗ trợ học tập có tính năng văn bản để nói cho các sinh viên đấu tranh với việc đọc hiểu; tiết kiệm một tài liệu đã được quét vào chương trình sử dụng công nghệ OCR.

What is a KES file?

Document created by Kurzweil 3000, a learning assistance application featuring text to speech for students that struggle with reading comprehension; saves a document that has been scanned into the program using OCR technology.

Cách mở .KES file

Để mở file .KES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KES do người dùng đóng góp.

  • Kurzweil 3000

Chuyển đổi file .KES

File .KES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *