KFX File

? Cách mở file .KFX? Những phần mềm mở file .KFX và sửa file lỗi. Convert Binary KFX file sang định dạng khác.

.KFX File Extension

   
File name KFX File
File Type 1Amazon KF10 eBook File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .KFX là file gì?

KFX là eBook Files - 1Amazon KF10 eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin Một KFX là một eBook tạo ra trong Kindle Format 10 (KF10), người kế nhiệm của Amazon sang định dạng .AZW3 (Kindle 8). Nó chứa một Amazon eBook, trong đó bao gồm các văn bản và siêu dữ liệu mô tả cuốn sách, chẳng hạn như tác giả, tiêu đề, và số trang. file KFX hỗ trợ tăng cường khả năng sắp chữ mà không được cung cấp ở định dạng trước đó, chẳng hạn như dấu gạch nối, cải thiện vị trí nhân vật và khoảng cách giữa các từ, và một bố trí trang thích nghi hơn và lợi nhuận.

What is a KFX file?

A KFX file is an eBook created in the Kindle Format 10 (KF10), Amazon's successor to the .AZW3 (Kindle 8) format. It contains an Amazon eBook, which includes the text and metadata describing the book, such as the author, title, and number of pages. KFX files support enhanced typesetting capabilities that are not provided in previous formats, such as hyphenation, improved character placement and word spacing, and a more adaptable page layout and margins.

Cách mở .KFX file

Để mở file .KFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KFX do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Calibre
  • Amazon Kindle for Mac
  • Pagis
  • Pagis

Chuyển đổi file .KFX

File .KFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *