KGTEMP File

? Cách mở file .KGTEMP? Những phần mềm mở file .KGTEMP và sửa file lỗi. Convert N/A KGTEMP file sang định dạng khác.

.KGTEMP File Extension

   
File name KGTEMP File
File Type KuGou Temporary Cache File
Nhà phát triển KuGou
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KGTEMP là file gì?

KGTEMP là Data Files - KuGou Temporary Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KuGou.

tập tin Một KGTEMP là một tập tin bộ nhớ cache tạm thời được tạo ra bởi KuGou, một ứng dụng âm nhạc Trung Quốc ưa chuộng. Nó cũng giống như một file .MP3 nhưng tên sử dụng một thuật toán md5. file KGTEMP được sử dụng để lưu trữ thông tin về bài hát MP3 đã phát gần đây nên nó có thể nhanh chóng truy cập bởi các ứng dụng KuGou tại một thời điểm sau đó.

What is a KGTEMP file?

A KGTEMP file is a temporary cache file created by KuGou, a popular Chinese music application. It is the same as an .MP3 file but named using an md5 algorithm. KGTEMP files are used to store information about recently played MP3 songs so it can be quickly accessed by the KuGou app at a later time.

Cách mở .KGTEMP file

Để mở file .KGTEMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KGTEMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KGTEMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KGTEMP do người dùng đóng góp.

  • KuGou

Chuyển đổi file .KGTEMP

File .KGTEMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *