KHD File

? Cách mở file .KHD? Những phần mềm mở file .KHD và sửa file lỗi. Convert N/A KHD file sang định dạng khác.

.KHD File Extension

   
File name KHD File
File Type Dynamics AX Kernel Help Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .KHD là file gì?

KHD là Misc Files - Dynamics AX Kernel Help Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cửa hàng tài liệu trợ giúp cho kernel Microsoft Dynamics AX; chứa thông tin có thể được truy cập bằng cách sử dụng hệ thống trợ giúp trực tuyến Dynamics AX.

What is a KHD file?

Stores help documentation for the Microsoft Dynamics AX kernel; contains information that can be accessed using the Dynamics AX online help system.

Cách mở .KHD file

Để mở file .KHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KHD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Dynamics AX
  • KnowHowDB
  • KnowHowDB

Chuyển đổi file .KHD

File .KHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *