KHI File

? Cách mở file .KHI? Những phần mềm mở file .KHI và sửa file lỗi. Convert N/A KHI file sang định dạng khác.

.KHI File Extension

   
File name KHI File
File Type Dynamics AX Kernel Help Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .KHI là file gì?

KHI là Misc Files - Dynamics AX Kernel Help Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa một chỉ số của tài liệu trợ giúp (.KHD) các tập tin liên quan đến hạt nhân Microsoft Dynamics AX; có thể được truy cập bằng cách sử dụng hệ thống trợ giúp trực tuyến Dynamics AX.

What is a KHI file?

Contains an index of help documentation (.KHD) files related the Microsoft Dynamics AX kernel; can be accessed using the Dynamics AX online help system.

Cách mở .KHI file

Để mở file .KHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KHI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Dynamics AX
  • ACD/pKa DB
  • ACD/pKa DB

Chuyển đổi file .KHI

File .KHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *