KIC File

? Cách mở file .KIC? Những phần mềm mở file .KIC và sửa file lỗi. Convert N/A KIC file sang định dạng khác.

.KIC File Extension

   
File name KIC File
File Type Kodak Compressed Image File
Nhà phát triển Kodak
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .KIC là file gì?

KIC là Raster Image Files - Kodak Compressed Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kodak.

hình ảnh bitmap nén với Kodak Hình ảnh nén (KIC); dựa trên các định dạng hình ảnh .TIFF tiêu chuẩn, nhưng sử dụng một thuật toán nén Kodak độc quyền; còn được gọi là một tập tin KIFF (KIFF viết tắt của "Kodak Image File Format").

What is a KIC file?

Bitmap image compressed with Kodak Image Compression (KIC); based on the standard .TIFF image format, but uses a proprietary Kodak compression algorithm; also known as a KIFF file (KIFF stands for "Kodak Image File Format").

Cách mở .KIC file

Để mở file .KIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KIC do người dùng đóng góp.

  • Kodak EasyShare
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KIC

File .KIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *