KLC File

? Cách mở file .KLC? Những phần mềm mở file .KLC và sửa file lỗi. Convert N/A KLC file sang định dạng khác.

.KLC File Extension

   
File name KLC File
File Type Keyboard Layout Creator Source File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .KLC là file gì?

KLC là Settings Files - Keyboard Layout Creator Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một KLC chứa một cấu hình bàn phím tạo ra bởi Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC tac), một chương trình dùng để tạo hoặc sửa đổi bố trí bàn phím. Nó lưu trữ một cách bố trí của một bàn phím và các chức năng kết hợp với các phím. file KLC có thể bao gồm màu sắc cho phím có thể gán, phím chết, và các phím unassignable.

What is a KLC file?

A KLC file contains a keyboard configuration created by Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC), a program used to create or modify keyboard layouts. It stores a layout of a keyboard and the functions associated with the keys. KLC files may include colors for assignable keys, dead keys, and unassignable keys.

Cách mở .KLC file

Để mở file .KLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KLC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Keyboard Layout Creator

Chuyển đổi file .KLC

File .KLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *