KLG File

? Cách mở file .KLG? Những phần mềm mở file .KLG và sửa file lỗi. Convert N/A KLG file sang định dạng khác.

.KLG File Extension

   
File name KLG File
File Type 1Log File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .KLG là file gì?

KLG là Text Files - 1Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa một bản ghi các sự kiện; cứu bởi Sophos Anti-Virus và các ứng dụng khác

What is a KLG file?

Text file containing a log of events; saved by Sophos Anti-Virus and other applications

Cách mở .KLG file

Để mở file .KLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KLG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CTS
  • CTS
  • KILOG

Chuyển đổi file .KLG

File .KLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *