KMA File

? Cách mở file .KMA? Những phần mềm mở file .KMA và sửa file lỗi. Convert N/A KMA file sang định dạng khác.

.KMA File Extension

   
File name KMA File
File Type Correlate Archive File
Nhà phát triển Correlate
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .KMA là file gì?

KMA là Data Files - Correlate Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Correlate.

tập tin Một KMA là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Tương quan giữa các khách hàng, một công cụ dùng để sắp xếp các file trong Windows bằng cách tạo ra các phím tắt để tài liệu. Nó chứa một kho lưu trữ của một cấu trúc của một hoặc nhiều phím tắt đến các tập tin của người dùng. file KMA thường được sử dụng để lưu trữ các liên kết đến dự án, kinh doanh, nguồn nhân lực, và các tập tin liên quan đến năng suất.

What is a KMA file?

A KMA file is an archive created by Correlate Client, a tool used to sort files in Windows by creating shortcuts to documents. It contains an archive of a structure of one or more shortcuts to a user's files. KMA files are often used to store links to project, business, human resource, and productivity-related files.

Cách mở .KMA file

Để mở file .KMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMA do người dùng đóng góp.

  • Correlate Client
  • Correlate Standalone
  • Correlate Standalone
  • Mobile Internet Testing Environment

Chuyển đổi file .KMA

File .KMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *