KMC File

? Cách mở file .KMC? Những phần mềm mở file .KMC và sửa file lỗi. Convert N/A KMC file sang định dạng khác.

.KMC File Extension

   
File name KMC File
File Type Kinemac Animation File
Nhà phát triển Kinemac
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KMC là file gì?

KMC là 3D Image Files - Kinemac Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kinemac.

phim hoạt hình 3D được tạo ra với Kinemac, 3D hoạt hình thời gian thực và chương trình thuyết trình dành cho Mac OS X; có thể bao gồm mô hình kết cấu ba chiều, văn bản và sprites; cũng chứa một timeline hoạt hình mà xác định chuyển động của từng đối tượng trong phim hoạt hình.

What is a KMC file?

3D animation created with Kinemac, a 3D realtime animation and presentation program for Mac OS X; may include textured three-dimensional models, text, and sprites; also contains an animation timeline that defines the motion of each object in the animation.

Cách mở .KMC file

Để mở file .KMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • KEYENCE THERMO PRO V
  • KEYENCE THERMO PRO V
  • KEYENCE THERMO PRO
  • ELECTRONIC ASSEMBLY LCD-Tools Portable
  • DM-ViewConFree
  • DM-ViewConFree

Chuyển đổi file .KMC

File .KMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *