KML File

? Cách mở file .KML? Những phần mềm mở file .KML và sửa file lỗi. Convert XML KML file sang định dạng khác.

.KML File Extension

   
File name KML File
File Type Keyhole Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (135 Bình chọn)

File .KML là file gì?

KML là GIS Files - Keyhole Markup Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Một KML cửa hàng các thông tin về mô hình địa lý ở định dạng XML. Nó bao gồm các điểm, đường thẳng, đa giác, và hình ảnh. tệp KML được sử dụng để xác định và nhãn địa điểm, tạo góc quay khác nhau, kết cấu lớp phủ, và thêm nội dung HTML.

What is a KML file?

A KML file stores geographic modeling information in XML format. It includes points, lines, polygons, and images. KML files are used to identify and label locations, create different camera angles, overlay textures, and add HTML content.

Cách mở .KML file

Để mở file .KML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KML do người dùng đóng góp.

  • BMAC Infotech KML Converter and Viewer
  • Google Earth
  • Google Earth
  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Merkaartor
  • Merkaartor
  • Google Maps
  • Geo Measure Area Calculator
  • BMAC Infotech KML Viewer and Converter

Chuyển đổi file .KML

File .KML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *