KMP File

? Cách mở file .KMP? Những phần mềm mở file .KMP và sửa file lỗi. Convert N/A KMP file sang định dạng khác.

.KMP File Extension

   
File name KMP File
File Type 1Korg Trinity/Triton Keymap File
Nhà phát triển Korg
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .KMP là file gì?

KMP là Audio Files - 1Korg Trinity/Triton Keymap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Korg.

Chứa "multisample" dữ liệu được sử dụng bởi Korg Triton và Trinity máy trạm; không bao gồm dữ liệu âm thanh thực tế, nhưng thay vì các file tài liệu tham khảo .KSF có chứa dạng sóng mẫu.

What is a KMP file?

Contains "multisample" data used by Korg Triton and Trinity workstations; does not include actual audio data, but instead references .KSF files that contain sample waveforms.

Cách mở .KMP file

Để mở file .KMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMP do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman
  • Reflection X
  • Reflection X
  • Tavultesoft Keyman for ThamiZha
  • WiiCoder
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .KMP

File .KMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *