KMS File

? Cách mở file .KMS? Những phần mềm mở file .KMS và sửa file lỗi. Convert N/A KMS file sang định dạng khác.

.KMS File Extension

   
File name KMS File
File Type Correlate Solutions File
Nhà phát triển Correlate
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KMS là file gì?

KMS là Data Files - Correlate Solutions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Correlate.

tập tin Một KMS là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Tương quan giữa các Client, một chương trình Windows sử dụng để tạo các phím tắt cho các tập tin và tổ chức chúng trong một tài liệu. Nó chứa một cấu trúc của một hoặc nhiều phím tắt để tập tin. file KMS thường được sử dụng để lưu trữ các liên kết để kinh doanh, nguồn nhân lực, dự án, và các tập tin liên quan đến năng suất.

What is a KMS file?

A KMS file is a data file created by Correlate Client, a Windows program used to create shortcuts to files and organize them in one document. It contains a structure of one or more shortcuts to files. KMS files are commonly used to store links to business, human resource, project, and productivity-related files.

Cách mở .KMS file

Để mở file .KMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMS do người dùng đóng góp.

  • Correlate Client
  • Correlate Standalone
  • Correlate Standalone
  • Komin Application

Chuyển đổi file .KMS

File .KMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *