KMY File

? Cách mở file .KMY? Những phần mềm mở file .KMY và sửa file lỗi. Convert Binary KMY file sang định dạng khác.

.KMY File Extension

   
File name KMY File
File Type KMyMoney Data File
Nhà phát triển KMyMoney
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .KMY là file gì?

KMY là Data Files - KMyMoney Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi KMyMoney.

Tập tin được tạo ra bởi KMyMoney, một người quản lý tài chính cá nhân cho Linux; lưu dữ liệu tài chính như tài khoản ngân hàng, giao dịch, đầu tư, tài sản và thông tin thẻ tín dụng; sử dụng như là nguồn gốc tiết kiệm và định dạng tải cho KMyMoney.

What is a KMY file?

File created by KMyMoney, a personal finance manager for Linux; saves financial data such as bank accounts, transactions, investments, assets, and credit card information; used as the native save and load format for KMyMoney.

Cách mở .KMY file

Để mở file .KMY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMY do người dùng đóng góp.

  • KMyMoney

Chuyển đổi file .KMY

File .KMY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *