KMZ File

? Cách mở file .KMZ? Những phần mềm mở file .KMZ và sửa file lỗi. Convert Zip KMZ file sang định dạng khác.

.KMZ File Extension

   
File name KMZ File
File Type Google Earth Placemark File
Nhà phát triển Google
Phân loại GIS Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (183 Bình chọn)

File .KMZ là file gì?

KMZ là GIS Files - Google Earth Placemark File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Google.

tập tin KMZ Một là một tập tin mà các cửa hàng đồ địa điểm có thể xem trong Google Earth, một chương trình lập bản đồ toàn cầu. Nó chứa dấu vị trí đó có thể bao gồm một tên tùy chỉnh và các tọa độ vĩ độ và kinh độ của vị trí.  file KMZ cung cấp xem mắt của một con chim của các địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và các khu vực khác trên thế giới.

What is a KMZ file?

A KMZ file is a file that stores map locations viewable in Google Earth, a global mapping program. It contains placemarks that may include a custom name and the latitudinal and longitudinal coordinates of the location. KMZ files provide a bird's eye view of locations throughout the U.S. and other areas of the world.

Cách mở .KMZ file

Để mở file .KMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMZ do người dùng đóng góp.

  • Google Maps
  • Google Earth
  • Google Earth
  • Trimble SketchUp
  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Adobe Photoshop 2020

Chuyển đổi file .KMZ

File .KMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *