KMZ File

KMZ là GIS Files dùng để lưu trữ dữ liệu địa lý và đa phương tiện trong một định dạng nén. - Google Earth Placemark File, dưới định dạng Zip (nén) được phát triển bởi Google.

.KMZ File Extension

   
File name KMZ File
File Type Google Earth Placemark File
Nhà phát triển Google
Phân loại GIS Files dùng để lưu trữ dữ liệu địa lý và đa phương tiện trong một định dạng nén.
Định dạng Zip (nén)
Độ phổ biến 3.8 ★ (183 Bình chọn)

File .KMZ là file gì?

KMZ là GIS Files dùng để lưu trữ dữ liệu địa lý và đa phương tiện trong một định dạng nén. - Google Earth Placemark File, dưới định dạng Zip (nén) được phát triển bởi Google.

Định dạng KMZ được sử dụng chủ yếu trong ứng dụng bản đồ và địa lý như Google Earth để chia sẻ và trình bày thông tin địa lý dưới dạng các lớp, điểm dữ liệu, đường và hình ảnh.

KMZ thực chất là một tệp KML (Keyhole Markup Language), một định dạng XML được sử dụng để mô tả dữ liệu địa lý, được nén lại bằng ZIP. KMZ kết hợp dữ liệu KML và các tài nguyên đa phương tiện (như hình ảnh, video, âm thanh) vào một tệp duy nhất.

What is a KMZ file?

A KMZ file is a file that stores map locations viewable in Google Earth, a global mapping program. It contains placemarks that may include a custom name and the latitudinal and longitudinal coordinates of the location. KMZ files provide a bird's eye view of locations throughout the U.S. and other areas of the world.

Phần mềm mở file .KMZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMZ do filegi.com tổng hợp.

  • Google Maps
  • Google Earth
  • Google Earth
  • Trimble SketchUp
  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Adobe Photoshop 2020

Chuyển đổi file .KMZ

           

File .KMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *