KOOB File

? Cách mở file .KOOB? Những phần mềm mở file .KOOB và sửa file lỗi. Convert Binary KOOB file sang định dạng khác.

.KOOB File Extension

   
File name KOOB File
File Type Koob E-Book File
Nhà phát triển Vijay Sridhara
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .KOOB là file gì?

KOOB là eBook Files - Koob E-Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Vijay Sridhara.

tập tin E-book tạo ra bởi Koober, một ứng dụng dùng để tạo và đọc sách điện tử theo định dạng Koob; chứa các chương sách, dữ liệu trang chuyển hướng, phong cách cuốn sách, dữ liệu xuất bản, và thông tin điện tử cuốn sách khác; có thể được đọc với KoobReader, một e-book ứng dụng đọc miễn phí kèm theo Koober.

What is a KOOB file?

E-book file created by Koober, an application used to create and read e-books in the Koob format; contains book chapters, page navigation data, book styles, publication data, and other e-book information; can be read with KoobReader, a free e-book reading application included with Koober.

Cách mở .KOOB file

Để mở file .KOOB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KOOB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KOOB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KOOB do người dùng đóng góp.

  • Koober

Chuyển đổi file .KOOB

File .KOOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *