KOR File

? Cách mở file .KOR? Những phần mềm mở file .KOR và sửa file lỗi. Convert Text KOR file sang định dạng khác.

.KOR File Extension

   
File name KOR File
File Type Windows Korean Noise-Words List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .KOR là file gì?

KOR là System Files - Windows Korean Noise-Words List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi một phần của hệ điều hành Windows được gọi là Index Server, một thành phần được sử dụng để lập chỉ mục tìm kiếm; chứa một danh sách văn bản đơn giản của từ tiếng ồn cần được loại trừ khỏi chỉ mục tìm kiếm; cho phép Windows để chỉ số thông tin tìm kiếm tiếng Hàn một cách hiệu quả hơn, chẳng hạn như tập tin và thư mục tìm kiếm.

What is a KOR file?

System file used by part of the Windows operating system called Index Server, a component used for search indexing; contains a plain text list of noise words that should be excluded from the search index; enables Windows to index Korean search information more effectively, such as file and folder searches.

Cách mở .KOR file

Để mở file .KOR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KOR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KOR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KOR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .KOR

File .KOR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *