KSC File

? Cách mở file .KSC? Những phần mềm mở file .KSC và sửa file lỗi. Convert N/A KSC file sang định dạng khác.

.KSC File Extension

   
File name KSC File
File Type Korg Trinity/Triton Script File
Nhà phát triển Korg
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .KSC là file gì?

KSC là Audio Files - Korg Trinity/Triton Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Korg.

Chứa một danh sách các tập tin .KMP, hoặc "multisamples", mà tham khảo các mẫu âm thanh; được sử dụng bởi các công cụ tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng; tài liệu tham khảo tập tin âm thanh, nhưng không chứa dữ liệu âm thanh thực tế.

What is a KSC file?

Contains a list of .KMP files, or "multisamples," which reference audio samples; used by custom instruments created by the user; references audio files, but does not contain actual audio data.

Cách mở .KSC file

Để mở file .KSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KSC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • DIS
  • DIS
  • K95 GUI
  • Kermit
  • Wimbledon
  • Wimbledon

Chuyển đổi file .KSC

File .KSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *