KSD File

? Cách mở file .KSD? Những phần mềm mở file .KSD và sửa file lỗi. Convert N/A KSD file sang định dạng khác.

.KSD File Extension

   
File name KSD File
File Type 1Native Instruments Massive Sound File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (33 Bình chọn)

File .KSD là file gì?

KSD là Audio Files - 1Native Instruments Massive Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

tập tin âm thanh được tạo ra bởi Native Instruments Massive, một chương trình (DAW) cho phép bạn tạo và chỉnh sửa "đồ sộ" âm thanh như sâu, dòng âm bass punchy; chứa một cài sẵn hoặc âm thanh do người dùng tạo ra với các thiết lập khác nhau cho các bộ lọc, amps, fx, tiếng ồn, dao động, và nhiều hơn nữa; thay thế bằng file .NMSV trong phiên bản Massive 1.3.

What is a KSD file?

Sound file created by Native Instruments Massive, a program (DAW) that enables you to create and edit "massive" sounds such as deep, punchy bass lines; contains a preset or user-created sound with different settings for filters, amps, fx, noise, oscillators, and more; replaced by the .NMSV file in Massive version 1.3.

Cách mở .KSD file

Để mở file .KSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KSD do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Massive
  • Ksl Viewer
  • Ksl Viewer
  • K-Series Editor
  • Native Instruments Guitar Rig
  • Native Instruments Massive
  • Native Instruments Massive

Chuyển đổi file .KSD

File .KSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *