KT File

? Cách mở file .KT? Những phần mềm mở file .KT và sửa file lỗi. Convert Text KT file sang định dạng khác.

.KT File Extension

   
File name KT File
File Type Kotlin Source Code File
Nhà phát triển JetBrains
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .KT là file gì?

KT là Developer Files - Kotlin Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi JetBrains.

tập tin Một KT chứa mã nguồn viết bằng Kotlin, một ngôn ngữ lập trình tĩnh đánh máy được phát triển bởi JetBrains. Kotlin hỗ trợ cả phong cách chức năng và hướng đối tượng và thường được sử dụng để bổ sung hoặc thay thế Java khi phát triển các ứng dụng doanh nghiệp và người dùng cuối.

What is a KT file?

A KT file contains source code written in Kotlin, a statically typed programming language developed by JetBrains. Kotlin supports both functional and object-oriented styles and is most often used to supplement or replace Java when developing business and end user applications.

Cách mở .KT file

Để mở file .KT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KT do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Google Android Studio
  • Google Android Studio
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • Oracle NetBeans
  • Eclipse
  • Eclipse

Chuyển đổi file .KT

File .KT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *