KV6 File

? Cách mở file .KV6? Những phần mềm mở file .KV6 và sửa file lỗi. Convert Binary KV6 file sang định dạng khác.

.KV6 File Extension

   
File name KV6 File
File Type Ken's Voxlap 6 Model File
Nhà phát triển Ken Silverman
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .KV6 là file gì?

KV6 là Game Files - Ken's Voxlap 6 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ken Silverman.

Một tập tin KV6 là mô hình tập tin phiên bản 6 một Ken Silverman của mà còn được gọi là Ken của Voxlap 6 (KV6) và được sử dụng bởi trò chơi với động cơ Voxlap. Nó chứa mô hình và kết cấu thông tin cho các đối tượng trò chơi, chẳng hạn như vũ khí và các bộ phận cơ thể.

What is a KV6 file?

A KV6 file is a Ken Silverman's version 6 model file which is also known as Ken's Voxlap 6 (KV6) and used by games with the Voxlap engine. It contains model and texture information for game objects, such as weapons and body parts.

Cách mở .KV6 file

Để mở file .KV6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KV6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KV6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KV6 do người dùng đóng góp.

  • Slab6

Chuyển đổi file .KV6

File .KV6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *