KYB File

? Cách mở file .KYB? Những phần mềm mở file .KYB và sửa file lỗi. Convert N/A KYB file sang định dạng khác.

.KYB File Extension

   
File name KYB File
File Type Keyboard Layout
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .KYB là file gì?

KYB là Settings Files - Keyboard Layout, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Xác định bố trí của bàn phím (những gì đầu vào mỗi phím sản xuất); thường được dùng để gõ bằng các ngôn ngữ khác nhau hoặc sử dụng một bàn phím từ nước ngoài.

What is a KYB file?

Defines the layout of the keyboard (what input each key produces); often used for typing in different languages or using a keyboard from a foreign country.

Cách mở .KYB file

Để mở file .KYB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KYB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KYB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KYB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • KeyBeam
  • KeyBeam

Chuyển đổi file .KYB

File .KYB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *