L File

L là Data Files - 1Game of Life File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.L File Extension

   
File name L File
File Type 1Game of Life File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (20 Bình chọn)

File .L là file gì?

L là Data Files - 1Game of Life File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Có một mô hình chấm được sử dụng như là điểm bắt đầu cho "The Game of Life", một trò chơi toán học được phát triển bởi John Conway; thường được sử dụng cho mục đích giảng dạy môn toán và khoa học máy tính.

What is a L file?

Contains a pattern of dots that is used as the starting point for "The Game of Life," a mathematical game developed by John Conway; often used for teaching purposes in math and computer science.

Phần mềm mở file .L

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Snapfire
  • Snapfire
  • editNC
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .L

           

File .L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *