L01 File

L01 là Disk Image Files - EnCase Logical Evidence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

.L01 File Extension

   
File name L01 File
File Type EnCase Logical Evidence File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .L01 là file gì?

L01 là Disk Image Files - EnCase Logical Evidence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm pháp y bọc; cửa hàng một bộ sưu tập các tập tin cá nhân mà đã được sao chép một cách chọn lọc từ một bằng chứng bọc (.E01) tập tin; cho phép các bộ sưu tập nhỏ các bằng chứng kỹ thuật số được nhóm mà không cần phải tải toàn bộ tập tin bằng chứng E01 để xem chúng; sử dụng để lưu trữ đáng chú ý bằng chứng.

What is a L01 file?

File created by EnCase forensics software; stores a collection of individual files that have been selectively copied from an EnCase evidence (.E01) file; allows smaller collections of digital evidence to be grouped without having to load the entire E01 evidence file to view them; used for storing noteworthy evidence.

Phần mềm mở file .L01

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L01 do filegi.com tổng hợp.

  • Guidance EnCase Forensic
  • EnCase
  • EnCase

Chuyển đổi file .L01

           

File .L01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *