L01 File

? Cách mở file .L01? Những phần mềm mở file .L01 và sửa file lỗi. Convert Binary L01 file sang định dạng khác.

.L01 File Extension

   
File name L01 File
File Type EnCase Logical Evidence File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .L01 là file gì?

L01 là Disk Image Files - EnCase Logical Evidence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm pháp y bọc; cửa hàng một bộ sưu tập các tập tin cá nhân mà đã được sao chép một cách chọn lọc từ một bằng chứng bọc (.E01) tập tin; cho phép các bộ sưu tập nhỏ các bằng chứng kỹ thuật số được nhóm mà không cần phải tải toàn bộ tập tin bằng chứng E01 để xem chúng; sử dụng để lưu trữ đáng chú ý bằng chứng.

What is a L01 file?

File created by EnCase forensics software; stores a collection of individual files that have been selectively copied from an EnCase evidence (.E01) file; allows smaller collections of digital evidence to be grouped without having to load the entire E01 evidence file to view them; used for storing noteworthy evidence.

Cách mở .L01 file

Để mở file .L01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L01 do người dùng đóng góp.

  • Guidance EnCase Forensic
  • EnCase
  • EnCase

Chuyển đổi file .L01

File .L01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *