L3B File

? Cách mở file .L3B? Những phần mềm mở file .L3B và sửa file lỗi. Convert Text L3B file sang định dạng khác.

.L3B File Extension

   
File name L3B File
File Type LEGO 3D Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .L3B là file gì?

L3B là CAD Files - LEGO 3D Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một L3B là một tập tin 3D LEGO tạo ra bởi SR 3D Builder, một chương trình dùng để xây dựng mô hình 3D LEGO kỹ thuật số. Nó chứa các kích thước của một mô hình 3D LEGO trong đó bao gồm các vị trí của họ trong một hệ tọa độ 3D. file L3B có thể được sử dụng để lưu trữ một loạt các mô hình LEGO như xe đẩy cồn cát, xe tải, và bộ tải kết thúc trước.

What is a L3B file?

An L3B file is a 3D LEGO file created by SR 3D Builder, a program used to build digital 3D LEGO models. It contains the dimensions of a 3D LEGO model which include their placements within a 3D coordinate system. L3B files can be used to store a variety of LEGO models such as dune buggies, trucks, and front end loaders.

Cách mở .L3B file

Để mở file .L3B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L3B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L3B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L3B do người dùng đóng góp.

  • SR 3D Builder
  • LDview
  • LDview

Chuyển đổi file .L3B

File .L3B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *