L3D File

? Cách mở file .L3D? Những phần mềm mở file .L3D và sửa file lỗi. Convert Binary L3D file sang định dạng khác.

.L3D File Extension

   
File name L3D File
File Type Black & White Graphics File
Nhà phát triển Lionhead Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .L3D là file gì?

L3D là Game Files - Black & White Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lionhead Studios.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi Black & White, một trò chơi mà người chơi cố gắng để kiểm soát các làng đóng vai trò là vị thần; có thể chứa các mô hình, kết cấu, và hình ảnh khác; sử dụng để biểu tượng cửa hàng trò chơi, mắt lưới mô hình sinh vật, mô hình hệ thống thời tiết, và đồ họa trò chơi khác.

What is a L3D file?

Graphics file used by Black & White, a game where players try to control villages acting as gods; may contain models, textures, and other images; used to store game icons, creature model meshes, weather system models, and other game graphics.

Cách mở .L3D file

Để mở file .L3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L3D do người dùng đóng góp.

  • Lionhead Studios Black and White

Chuyển đổi file .L3D

File .L3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *