L3DW File

? Cách mở file .L3DW? Những phần mềm mở file .L3DW và sửa file lỗi. Convert N/A L3DW file sang định dạng khác.

.L3DW File Extension

   
File name L3DW File
File Type Studio Store Visualizer External Library File
Nhà phát triển Esko
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .L3DW là file gì?

L3DW là Data Files - Studio Store Visualizer External Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Esko.

tập tin một L3DW chứa một thư viện bên ngoài tạo ra bởi Esko Studio Lưu trữ Visualizer, một module có thể được thêm vào Esko Studio để hình dung thiết kế sản phẩm trong môi trường cửa hàng bán lẻ. Nó lưu trữ một hoặc nhiều mô hình 3D hoặc hội được tham chiếu bởi một dự án .VTPR.

What is a L3DW file?

An L3DW file contains an external library created by Esko Studio Store Visualizer, a module that can be added to Esko Studio to visualize product designs in retail store environments. It stores one or more 3D models or assemblies that are referenced by a .VTPR project.

Cách mở .L3DW file

Để mở file .L3DW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L3DW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L3DW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L3DW do người dùng đóng góp.

  • Esko Studio Store Visualizer

Chuyển đổi file .L3DW

File .L3DW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *