LESS File

? Cách mở file .LESS? Những phần mềm mở file .LESS và sửa file lỗi. Convert Text LESS file sang định dạng khác.

.LESS File Extension

   
File name LESS File
File Type LESS Style Sheet
Nhà phát triển Alexis Sellier
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (10 Bình chọn)

File .LESS là file gì?

LESS là Web Files - LESS Style Sheet, dưới định dạng Text được phát triển bởi Alexis Sellier.

style sheet trang web được sử dụng bởi LESS, một ngôn ngữ style sheet động mở rộng CSS tiêu chuẩn với các tính năng như các biến, mixins, hoạt động và chức năng; đòi hỏi các thư viện LESS JavaScript (less.js) để được bao gồm trong phần đầu của trang HTML để cho phong cách trong các tập tin LESS tham chiếu để được xử lý.

What is a LESS file?

Webpage style sheet used by LESS, a dynamic style sheet language that extends standard CSS with features such as variables, mixins, operations, and functions; requires the LESS JavaScript library (less.js) to be included in the head section of the HTML page in order for styles in referenced LESS files to be processed.

Cách mở .LESS file

Để mở file .LESS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LESS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LESS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LESS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • Brackets
  • Microsoft Visual Studio Code
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .LESS

File .LESS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *