LETTER File

? Cách mở file .LETTER? Những phần mềm mở file .LETTER và sửa file lỗi. Convert N/A LETTER file sang định dạng khác.

.LETTER File Extension

   
File name LETTER File
File Type Undeliverable Mail File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .LETTER là file gì?

LETTER là Misc Files - Undeliverable Mail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nộp tên dead.letter rằng đôi khi được tạo ra trên các hệ thống Unix-based khi email không thể gửi; có thể được tạo ra bởi vì địa chỉ đích là sai hoặc do người nhận từ chối chấp nhận email.

What is a LETTER file?

File named dead.letter that is sometimes created on Unix-based systems when email cannot be sent; may be created because the destination address is wrong or because the recipient refuses to accept the email.

Cách mở .LETTER file

Để mở file .LETTER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LETTER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LETTER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LETTER do người dùng đóng góp.

  • Sendmail

Chuyển đổi file .LETTER

File .LETTER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *